Namen čezmejnega projekta GREVISLIN, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, je priprava dolgoročne strategije upravljanja zelene infrastrukture, ki temelji na trajnostnem razvoju. Orodje, ki je dostopno na spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica omogoča lažje preračunavanje odmerkov ali koncentracij sredstev za varstvo rastlin katere se uporablja za varstvo trajnih nasadov, kot so vinogradi in sadovnjaki koščičarjev. Na podlagi meritev, ki jih opravimo na škropilnih napravah lahko z aplikacijo preračunamo tudi prostornino vode katero se uporabi za pripravo škropilne brozge. S podatki pridobljenimi iz aplikacije pripomoremo k bolj učinkoviti rabi kemičnih sredstev, manjše so izgube vode, predvsem pa zmanjšajo negativen vpliv fitofarmacevtskih sredstev na okolje.

Računanje količine sredstva za varstvo rastlin na površino vinograda ali sadovnjaka (ha) - traktorski pršilniki/škropilnice

Pred uporabo pripravka na Seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev (http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm) preverite stanje veljavnosti registracije. Podrobno preberite navodila o uporabi pripravka in dosledno upoštevajte opozorila o varovanju okolja!
l/ha
ha
dni

Računanje količine sredstva za varstvo rastlin na površino vinograda ali sadovnjaka (m2) - nahrbtne škropilnice/pršilniki

Pred uporabo pripravka na Seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev (http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm) preverite stanje veljavnosti registracije. Podrobno preberite navodila o uporabi pripravka in dosledno upoštevajte opozorila o varovanju okolja!
l/ha
dni

Uporaba traktorskih pršilnikov - Izračun prostornine uporabljene vode na površino vinograda ali sadovnjaka

l/min
km/h
m

Uporaba traktorskih škropilnic - Izračun prostornine uporabljene vode na površino vinograda ali sadovnjaka

l/min
km/h
m

Uporaba nahrbtnih pršilnikov/škropilnic – izračun porabe vode v l na 100 m2

l