Namen čezmejnega projekta GREVISLIN, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, je priprava dolgoročne strategije upravljanja zelene infrastrukture, ki temelji na trajnostnem razvoju. Orodje, ki je dostopno na spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica omogoča lažje preračunavanje odmerkov ali koncentracij sredstev za varstvo rastlin katere se uporablja za varstvo trajnih nasadov, kot so vinogradi in sadovnjaki koščičarjev. Na podlagi meritev, ki jih opravimo na škropilnih napravah lahko z aplikacijo preračunamo tudi prostornino vode katero se uporabi za pripravo škropilne brozge. S podatki pridobljenimi iz aplikacije pripomoremo k bolj učinkoviti rabi kemičnih sredstev, manjše so izgube vode, predvsem pa zmanjšajo negativen vpliv fitofarmacevtskih sredstev na okolje.

Umerjanje traktorskih pršilnikov

l/min
km/h
m

Umerjanje traktorskih škropilnic

l/min
km/h
m

Uporaba nahrbtnih pršilnikov/škropilnic – izračun porabe vode v l na 100 m2

l